Optikerbloggen

Tid for å sjekke synet til barna

Gutt som peker på symboler ved synstest

Det er flere ting du kan se etter for å kanskje avdekke om barnet sitt ser dårlig

Noen av tegnene du kan se etter er om barnet myser, holder for det ene øyet, trekker teksten unormalt nærme, vegrer seg for å lese, klager på at bokstavene rører på seg eller uoppfordret bruker fingeren for å følge teksten når hun eller han leser.

Noen ganger kan du også se at barnet er litt ekstra klumsete, går på ting, ikke klarer å ta imot en ball som blir kastet eller blir veldig sliten etter en skoledag. Dette trenger ikke være et tegn på dårlig syn, men kanskje en indikasjon på at det er greit å få det sjekket.

Synet står for 80 prosent av sanseinntrykkene våre og er en veldig viktig sans ved læring. Hvis man skal lese en side med mye tekst så er man helt avhengig av at begge øynene peker på det samme stedet og at man klarer å zoome inn det man vil se på. Hvis disse funksjonene ikke er på plass, er det lett å miste plassen i teksten, lese sakte og fort glemme det man har lest.

Jente som sitter i stol i forbindelse med synstest

- Ingenting gjør vondt hos optikeren

Etter fireårskontrollen på helsestasjonen, er det ingen obligatoriske synstester man skal igjennom før man blir voksen og eventuelt skal ta sertifikatet. I mellom der er det mye som kan skje med synet. Det er det lurt med en sjekk med jevne mellomrom fordi synet kan endre seg uten at man legger merke til det selv.

Hvert år tar vi imot flere barn som kommer til sin første synsundersøkelse.

Da passer vi på å sette av ekstra tid, sånn at barna og vi blir trygge på hverandre. For eksempel er det da viktig å få fram at det ikke er noe av det vi skal gjøre her i stolen som gjør vondt eller er ubehagelig for barnet.

En synsundersøkelse for barn varer i omtrent 45 minutter.

Mens man som voksen ser på plansjer med bokstaver, er det for barn satt opp plansjer med universelle figurer. På den måten er man ikke avhengig av at barnet skal kunne alfabetet for å komme seg igjennom undersøkelsen. Dette kan være symboler for hus, bil og ball – blant annet.

Christian Haukebø hos Pibo Optikk

Kult med briller

Vi passer på å ha et rikholdig utvalg av briller for barn. Disse følger i stor grad de samme trendene som voksenbrillene, selvsagt skalert ned i størrelsen for å passe mindre ansikt.

Det er en tendens til at barna synes det er stilig å bruke briller. Det er ingenting i veien for at også barn kan bruke linser, men vi ser oftest at de først velger å bruke briller, før de eventuelt etter noen år går over til linser.

I de tilfeller hvor det er aktuelt låner vi også ut en svak lesebrille i 10-14 dager, sånn at man i fred og ro hjemme kan prøve å se om det gir noen bedring å bruke briller. På den måten kan foreldre føle seg trygge på behovet før de investerer i briller til barnet og man vil raskt merke om barnet har bruk for briller videre.

Noen barn har også behov for synstrening. Denne treningen går ut på å lære seg å kontrollere øynene og synsinntrykket på en mest hensiktsmessig måte. Deretter er målet at disse prosessene skal automatiseres og at øynene gjør den jobben de er skapt for å gjøre. Flere av våre optikere er videreutdannet innenfor avansert synstrening.

Foreldre har gjerne en god intuisjon på når barnet trenger en synssjekk, og ofte kan det være lurt med en sjekk for mye enn å gå for lenge uten.

Tegn på at barnet ditt er langsynt:

 • Blir fort sliten av lesing og nærarbeid
 • Kan virke klumsete
 • Klarer ikke å ta imot en ball
 • Ser dobbelt
 • Myser
 • Ser uklart ved skifte fra avstand til nær
 • Blander ord og bokstaver
 • Dårlig konsentrasjon
 • Hodepine eller «vondt i øynene»


Tegn på at barnet ditt er nærsynt:

 • Flytter ting nærmere
 • Støter borti ting
 • Kan virke klumsete
 • Klarer ikke å ta imot en ball
 • Myser
 • Sliter med å lese på tavla
 • Setter seg nært TV
 • Hodepine

Her kan du bestille time til synsundersøkelse for barnet ditt.