Optikerbloggen

Disse tre øyesykdommene ser optikerne oftest

Disse tre øyesykdommene ser optikerne oftest

Med alderen blir risikoen for øyesykdommer høyere, og det er særlig tre sykdommer optikerne ser ofte hos sine godt voksne pasienter. 

Ca 80% av sanseinntrykkene vi tar til oss, får vi gjennom øynene. Derfor er det heller ikke så rart at folk generelt er opptatte av at øynene skal fungere bra.

– Men så er det også sånn at for hvert nye tiår du går inn i, øker risikoen for ulike øyesykdommer, sier optiker og daglig leder ved Pibo Optik i Harstad, Christian Haukebø.

De tre øyesykdommene som oftest går igjen er grønn stær, grå stær og aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Grønn stær

– Grønn stær (glaukom) er en snikende sykdom, som går ut på at nervetrådene på netthinnen sakte, men sikker mister næring, og visner hen, forklarer Christian.

– Sykdommen er oftest smertefri, og lenge symptomfri. Den delen av synet som først forsvinner er sidesynet, langt ute i periferien. Derfor tar det ofte tid før man oppdager grønn stær, sier han. Unntaket er akutt grønn stær som oppstår plutselig. Se egen symptomliste.

Ifølge optikeren er det i dag rundt 28.000 personer i Norge som vi vet har grønn stær.

– Men sannsynligvis er det like mange med uoppdaget grønn stær. Risikoen for å få denne sykdommen øker etter cirka fylte 40, og vi anbefaler derfor pasientene våre i denne aldersgruppen å kontrollere potensial for grønn stær, sier Christian.

Grønn stær kan i verste fall føre til tap av synet, men sykdommen er heldigvis behandlingsbar.

– Og jo tidligere man oppdager den, jo bedre. Da kan man bremse utviklingen av sykdommen.  

Les mer om grønn stær her!

Symptomer på akutt grønn stær:

Smerte i øyet

Trykkfølelse i øyet

Tåkesyn

Fargeringer rundt lyskilder

Lysømfintlighet

Tap av synsfelt 


 

Grå stær

Grå stær (katarakt) er noe stort sett alle får, bare de lever lenge nok.

– Grå stær er veldig vanlig, og kommer gjerne etter fylte 60. Grå stær er ikke en sykdom, men en aldersforandring der øyelinsen gradvis blir mer uklar og dermed blir synet dårligere. Derfor er det en del som lurer på om de har fått en endring i styrken, eller om de har begynnende grå stær, sier Christian. Hvis det blir mye fordunklinger i linsa og man plages av redusert syn så kan man operere ut linsa og sette inn en kunstig klar linse.

Det gjennomføres cirka 40.000 operasjoner for grå stær i Norge årlig.

Les mer om grå stær her!

Symptomer på grå stær:

Ser dårligere enn før

Uklart eller tåkete syn 

Problemer med å lese

Ubehagelig å kjøre bil (spesielt i mørket pga. dårlig sikt) 

Vanskeligere enn før å skille farger

Blending 

Opplevelse av at lyskilder flyter ut

Dobbeltsyn på ett øye


 

AMD

Den siste av de tre mest vanlige øyesykdommene er AMD – eller aldersrelatert makuladegenerasjon.

– Makula er navnet på den delen av netthinnen som regulerer skarpsynet. AMD er en svekkelse av skarpsynsområdet, pga av en lekkasje av avfallsstoffer inn blant skarpsynsreseptorene på netthinnen, forklarer Christian.

Ved en såkalt «Tørr AMD» har denne lekkasjen skjedd sakte over flere år, med en gradvis svekkelse av skarpsynet.

– «Våt AMD» er en variant der det lekker såpass mye at man må ha rask behandling for å stoppe lekkasjen. Da henviser vi direkte til øyelege hvor pasienten får hjelp.

Les mer om AMD her!

Symptomer på AMD:

Når du leser er det vanskelig å se bokstavene ordentlig.

Bokstavene er forvridd.

Ting du fokuserer på blir ikke helt klart.

Du ser ikke ansiktet ordentlig når du møter noen på gata.

Det du ser direkte på er forvridd eller bølget, mens det som er rundt er som normalt.

Du sliter med å se i et mørkt rom.

Du er lysømfintlig.


 

Optiker eller øyelege?

Optikerne kan oppdage alle disse ulike øyesykdommene, og - tilstandene, men du må videre til en øyelege for behandling.

Det er legens oppgave å behandle. Vi gir synshjelpemidler, og behandler også tørre øyne, men ellers er vår jobb å avdekke og henvise, sier Christian.

For optikerne på Pibo Optik er det viktig å kunne skrive grundige henvisninger basert på god kunnskap, slik at øyelegene lettere kan prioritere hvor raskt pasienten må komme inn.

– Da er vi en god partner både for pasientene og for øyelegene. Nå er vi også på Norsk Helsenett, noe som gir oss mulighet til å sende krypterte, digitale meldinger direkte til riktig helseinstans.

Kortere ventetid

Ofte kan det ta litt tid å få time hos øyelege, mens det er raskt å komme til optiker.

– Da kan man heller komme hit, slik at vi kan gjøre undersøkelser, og vurdere om det i det hele tatt er behov for å henvise pasienten videre til lege. Ofte finnes det enkle løsninger på pasientenes problemer, og da kan vi berolige, hjelpe og spare dem for et besøk hos legen!